เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมโรงลี้ยง พื้นที่เกียกกาย ธ.ค.62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม