พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2ปี วันสรววคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
พล.ต.วรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 1 ตุลาคม 2561
Link หน่วยงานที่กี่ยวข้อง
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม