กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กองพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 13
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กองพันทหารสื่อสารที่ 13
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม