ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคงานจ้างซ่อมยานพาหนะสาย สพ.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อของใช้ประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ เนื่องในวันพระราชามภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดโครงการปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหาร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซักรีดผ้าม่าน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด(10,000.-)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อของใช้ประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหาร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านเดี่ยว
ประกาศผู้ชะเสนอราคางานจ้างจัดพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ร.7
ประกาศผู้ชะเสนอราคางานจ้างทาสีบ้านเดี่ยว หมายเลข ๑๖-๗๘ (พื้นที่เกียกกาย)
ประกาศผู้ชะเสนอราคางานจ้างทาสีบ้านเดี่ยว หมายเลข ๒๘-๗๙ (พื้นที่เกียกกาย)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ เนื่องในวันพระราชามภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างในการจัดกิจกรรมชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำเดือน เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างในการจัดกิจกรรมชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำเดือน มิ.ย.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติการระดับกองพัน (ขุนอาสา) ประจำเดือน มิ.ย.63 พัน.สร.13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา) ประจำเดือน เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา) ประจำเดือน พ.ค63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา) ประจำเดือน พ.ค63 ส.พัน.13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา) ประจำเดือน มิ.ย.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำเดือน พ.ค.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดหาในการจัดกิจกรรมชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำเดือน พ.ค.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือนระดับกองพัน (ขุนอาสา)
ประกาศผู้ชะเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดทำห้องเรียนต้นแบบ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดหาสิ่งอุปกรณ์ศาสตร์พระราชา(20ธ.ค.62)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซักรีดผ้าม่านซึ่งติดตั้งประจำอาคาร บก.พล.ปตอ. (170163)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างลอกท่อระบาน้ำในหน่วย พล.ปตอ.(17012563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อของใช้ประจำสำนักงาน (170163)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเลี้ยงพื้นที่เกียจกาย ของ พล.ปตอ. (160163)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำห้องเรียนต้นแบบ2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง ส.13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายครบรอบ 3 ปี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาแฟลตนายสิบหลังที่3(14012563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมหลังคาแฟลตนายสิบหลังที่ 5 (19ธ.ค.62)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมหลังคาบ้านพักนายทหาร (14012563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ขุนอาสา) 10012563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ (13122562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่่สู่ชุมชน(10012563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาสิ่งอุปกรณ์ (20ธ.ค.62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแฟลตนายสิบหลังที่ 1(11,700)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักเย็บผ้า(25112562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำแฟลตนายสิบหลังที่ 1 (24122562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำแฟลตนายสิบหลังที่ 2(24122562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร บก.พล.ปตอ.(24122562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้ประจำสำนักงาน (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้ประจำสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถบรรทุกขนาดกลาง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง สำหรับการฝึกครูทหารใหม่ (240163)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์ใช้ในพิพิธภัณฑ์ทหาร
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองรายหัว สำหรับการฝึกทหารใหม่
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำหรับการประกันคุณภาพการฝึกของ ทบ. (240163)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สาย พธ. ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องเขียนปี 2563 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย พธ. พ.ย.๒๕๖๑
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม