ประกาศประกวดราคา (E-Bidding)
การจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สาย พลาธิการ ตามประกาศกองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ต.ค.๒๕๖๒
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม